tiistai 12. huhtikuuta 2011

Valtionkirkosta

Suomessa on valtionkirkko, vaikka 'eihän sellaista nyt oikeasti ole'. Evankelis-luterilainen kirkko mainitaan perustuslain kirkkolaki-pykälässä (§ 76) ja lisää löytyy muualta Suomen laista. Hallinnolliset ja rahoitukselliset lonkerot pitävät kansankirkot ja valtion tiukasti nivottuna yhteen. Ehdotan valtion ja valtakirkkojen avioliiton purkamista. Ehdotukseni on seuraava:

Uskonnon opetus peruskouluissa lakkautetaan. Vapautuvat viikkotunnit käytetään historian ja yhteiskuntaopin opetukseen, joihin sisällytetään elämänkatsomustieteestä tuttuja elementtejä, kuten erilaisten filosofisten suuntausten, kaikkien valtauskontojen ja kulttuuris-historiallisten aspektien opettamista. 2. asteen koulutustasolla uskonnosta tehdään vapaaehtoista. Valtio ei jatkossa maksa teologien koulutusta vaan teologia integroidaan historian ja sosiologian alle yliopistoissa. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat perustaa yksityisiä kouluja seremoniamestareiden ja saarnaajien kouluttamiseksi.

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisoikeudet verotukseen ja osuuteen yhteisöverosta poistetaan ja erillismaininnat Suomen laissa kirkkokunnista poistetaan. Kaikki rekisteröidyt uskonnolliset yhteisöt ja rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset saavat periä jäsenmaksua. Kaikki rekisteröityneet yhteisöt ja yhdistykset saavat suorittaa seremoniallisia tilaisuuksia. Avioparit rekisteröivät suhteensa maistraatissa, ja viettävät itse häätilaisuuden haluamassaan paikassa. Hautauspalvelut avataan kilpailulle ja valtio vuokraa tonttimaata arkuille ja uurnille.

Kirkkojen omaisuus - mukaan lukien tontit - kuuluvat valtiolle ja kulttuurihistoriallisina aarteina siirtyvät museoviraston valvontaan ja hallintaan. 10 vuotta kestävän siirtymäkauden aikana omaisuus vuokrataan ylläpitovelvoitetta vastaan tämänhetkisille seurakunnille ilman lisämaksua. Siirtymäkauden jälkeen tontit voidaan vuokarata edelleen museoviraston hyväksymään käyttöön.

Työntekijän lomapäiviin lisätään 'erityislomapäivät', jotka työntekijä saa käyttää rajoitetun määrän haluaminaan vuoden päivinä, kunhan ilmoittaa siitä viimeistään 30 päivää ennen lomapäivän käyttämistä. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä lomapäivän myöntämisestä, mutta velvollinen maksamaan tällöin pyhäkorvauksen. Nämä erityislomapäivät on tarkoitus käyttää uskonnollisten pyhien tai muiden työntekijälle tärkeiden päivien palkalliseksi vapaaksi saamiseen.